Muscat

1. Airport Heights
2. Al Khuwair
3. Wattayah
4. Seeb
5. Mabellah
6. Sandan

AL Dakhiliyah – Ash Sharqiyah North

7. Ibra
8. Nizwa
9. Sinaw
10. Samail

Al Wusata – Ash Sharqiya South

11. Jalan Bani Bu Ali
12. Sur
13. Duqm

AL Batinah – AL Dhahirah – AL Buraimi

14. Sohar 1
15. Sohar 2
16. Suwaiq
17. Barka
18. Ibri
19. Buraimi
20. Al Mussanah

Dhofar

21. Salalah